Jak przygotować dziecko do pierwszego dnia w przedszkolu?

Dzieci zazwyczaj chętnie chodzą do przedszkola. Mogą tam korzystać z wielu zabawek, które nie zawsze w takiej ilości posiadają w domu, mogą również bawić się z rówieśnikami, a dzięki zróżnicowanym zajęciom zwykle nie mają czasu na nudę. Mimo to warto przygotować dziecko do przedszkola odpowiednio wcześnie.

Jak przygotować dziecko pod kątem edukacji przedszkolnej?
Jeśli dziecko korzystało z opieki w żłobku czy specjalnych klubikach dla najmłodszych, wówczas jego przejście do przedszkola będzie się co najwyżej wiązać z możliwością poznania nowych kolegów i koleżanek w nowym miejscu. Prywatne przedszkole bardzo często oferuje możliwość skorzystania z dni otwartych, w czasie których dzieci mogą bliżej poznać niepubliczne przedszkole, w którym będą kontynuować swoją edukację. W czasie takich dni dziecko nie tylko poznaje przyszłe sale, ale może również uczestniczyć w przykładowych zajęciach, w których również jako obserwatorzy uczestniczą także ich rodzice czy opiekunowie.

Pierwszy tydzień w obecności rodziców
Ważnym elementem dla wdrożenia dziecka w system edukacji przedszkolnej jest obecność rodziców pierwszego dnia w przedszkolu. Szczególnie duży nacisk na takie rozwiązanie kładzie przedszkole integracyjne, w którym obecność rodziców jest szczególnie ważna dla dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi. W ciągu kilku pierwszych dni rodzice powinni być dostępni na telefon, aby w każdej chwili była możliwość odebrania dziecka z przedszkola, gdyby samo dziecko wyrażało taką potrzebę.

Przed pierwszym dniem w przedszkolu
Dziecko przede wszystkim powinno mieć świadomość, że przedszkole będzie stałym elementem w jego życiu. Przed pójściem do przedszkola warto zaangażować dziecko w wybór szczoteczki do zębów czy pościeli, która jest potrzebna każdemu maluchowi.W swoich codziennych spacerach warto zabierać dziecko w okolice przedszkola, aby przyszły przedszkolak mógł również zaobserwować, jak się bawią dzieci chodzące do jego przyszłego przedszkola. Istotnym elementem jest również korzystanie z zajęć adaptacyjnych, które przyzwyczają dziecko do życia w grupie rówieśników.

Szukasz dobrego przedszkola w Warszawie?

Prywatne przedszkole Ursus https://www.piccolo.waw.pl/

Przedszkole publiczne https://bajkoweprzedszkola.pl/

Przedszkola w Polsce

Pierwsze lata życia dziecka decydują o jego rozwoju i dalszych losach. Znacząca część możliwości intelektualnych człowieka kształtuje się w pierwszych latach życia. Większość wrodzonych predyspozycji rozwija się intensywnie w wieku przedszkolnym, dotyczy to także zdolności uczenia się. Działania edukacyjne, stymulowanie rozwoju intelektualnego i społecznego dziecka przynoszą najlepsze rezultaty właśnie w okresie przedszkolnym. Jest to także najlepszy okres na zapobieganie ewentualnym trudnościom w nauce – niwelowanie dysharmonii rozwojowych, terapię zaburzeń, wyrównywanie zaniedbań środowiskowych. Umiejętności, które małe dzieci wynoszą z przedszkola, procentują w szkole lepszymi wynikami w nauce, a w dorosłym życiu lepszym funkcjonowaniem społecznym i zawodowym.

Zapewnienie lepszego dostępu najmłodszych dzieci do edukacji to najskuteczniejszy sposób na wyrównywanie szans edukacyjnych. Dlatego tak ważne jest inwestowanie w edukację małych dzieci.

Termin przedszkole pojawił się po raz pierwszy w Polsce na tzw. Sejmie nauczycielskim w 1919 roku. Powołano wówczas sekcję wychowawczyń przedszkoli.

Nazwę przedszkole wprowadzono w Ustawie o ustroju szkolnictwa z 11 marca 1932 roku, ustalono także jego miejsce w ówczesnym systemie szkolnictwa.

Edukacja, obok środowiska rodzinnego, jest najważniejszym źródłem zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych do pełnienia ról zawodowych i społecznych w dorosłym życiu. Z tego względu niezwykle istotne jest pokazanie sposobu funkcjonowania polskiego systemu edukacyjnego, osiągnięć polskich uczniów oraz organizacji pracy nauczycieli.

Do roku 2010 pieczę nad dziećmi poniżej 3 roku życia od strony instytucjonalnej sprawowały żłobki i oddziały żłobkowe. Niestety liczba żłobków w Polsce była zdecydowanie zbyt mała, gdyż dawała szansę korzystania z ich usług jedynie ok 3,0% populacji dzieci w wieku 0-3 lata w miastach i znikomemu odsetkowi populacji dzieci na wsi. Sytuację tę miało zmienić wprowadzenie nowych form opieki nad dziećmi w wieku żłobkowym, czyli klubów dziecięcych, opiekunów dziennych i niań. Niestety, choć pojawiło się dość dużo nowych placówek, to zazwyczaj dysponują one niewielką liczbą miejsc (16-17 miejsc) oraz mają w większości charakter niepubliczny. W konsekwencji w 2014 roku 4,7% populacji dzieci w wieku 0-3 lata mogło skorzystać z opieki we wskazanych placówkach, przy czym większość miejsc i tak została zapewniona przez żłobki (88,3% miejsc dostępnych w 2014 roku). Sytuacja taka, nawet po uwzględnieniu dużej rotacji dzieci w ciągu roku, skutkuje zarówno brakiem miejsc w żłobkach, wydłużonym okresem oczekiwania na przyjęcie dziecka, jak i przepełnieniem placówek.

Dostęp do opieki nad dziećmi i edukacji prezentuje się znacznie lepiej w przypadku przedszkoli. Współczynnik skolaryzacji, systematycznie rosnący od roku 2005, wyniósł w roku 2014 – 82,3%. Jednak, gdy weźmiemy pod uwagę miejsce zamieszkania, to okazuje się, że w miastach do przedszkoli uczęszcza zdecydowanie więcej dzieci niż na obszarach wiejskich, a dysproporcja ta, mimo ogólnego wzrostu wskaźnika, jest nadal znacząca (w roku 2014 w mieście wychowanie przedszkolne objęło 95,6% dzieci, zaś na wsi – 64,0%).

Sytuację na obszarach wiejskich tylko w niewielkim stopniu ratują istniejące przy szkołach podstawowych oddziały przedszkolne oraz zespoły i punkty przedszkolne.

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *